Sprzęt DMPRRHRAG5VY jest kradziony!

Urządzenie Apple o numerze seryjnym DMPRRHRAG5VY zostało zgłoszone do bazy sprzętu utraconego.

Jeśli zetknąłeś się z tym produktem, koniecznie skontaktuj się z nami!

Utraciłeś sprzęt Apple? Jest spora szansa na jego odzyskanie

Firma Apple nie udostępnia bazy sprzętu utraconego oraz nie posiada narzędzi umożliwiających kontakt z właścicielem znalezionego urządzenia.

Od 2011 roku MacLife prowadzi bazę sprzętu skradzionego oraz zagubionego. Jest to dopełnienie usługi Apple FMI, umożliwiające namierzenie sprzętu oraz osoby będącej w posiadaniu utraconego produktu. Każde przyjęcie iPhona, iPada lub komputera Mac do sieci serwisów MacLife wywołuje automatyczną akcję przeszukiwania bazy. Nawiązujemy współpracę z serwisami konkurencyjnymi mającą na celu wdrożenie wykorzystanie mechanizmów BSU w ich codziennej pracy.

W sytuacji znalezienia się produktu który został zgłoszony do bazy, nasza firma kontaktuje się ze zgłaszającym oraz za pośrednictwem organów ścigania przekazuje sprzęt prawowitemu właścicielowi.

Wyślij zgłoszenie utracenia sprzętu

Sprawdź czy Twój produkt Apple nie jest na czarnej liście!

Wpisz 11/12 znakowy numer seryjny urządzenia i sprawdź czy został zgłoszony jako utracony.